Ideatoimintaan ja konsultointiin erikoistunut monialayritys, jonka käytännön toimet nojaavat vahvasti tulevaisuuden mahdollisuuksiin unohtamatta tämän päivän tilanteita.

Uskomme vakaasti, että pienillä ideoilla on iso merkitys yrityksille ja valtioille, samalla tavalla kuin sadepisaroilla on suuri merkitystä purojen, jokien, järvien ja valtamerten kiertokulussa. Pienet ideat ovat tehokas kokemuskoulu isojen oivallusten aikaansaamiseksi.

Aktiivisen mielenkiinnon kohteitamme ovat alasta riippumatta

  • verkkokauppa
  • etäohjattu lähivalmistus
  • rahtauksen, varastoinnin ja myymälätilan minimointi
  • asiakasohjautuva tehotuotanto