Uskomme vakaasti, että maailman tulee kehittyä aikaisempaa nopeammin pysyäkseen tasapainossa ja hallitussa muutostilassa ilmaston, ihmisten, yritysten ja tekniikan suhteen.

Kehitys ei tapahdu vanhaa parsimalla, vaan uusien ideoiden kautta, joissa

 • nykyistä toimintaa kehitetään uudesta näkökulmasta
 • uusi tekniikka antaa vanhoille hyville jutuille uuden elämän
 • uusi tekniikka mahdollistaa kokonaan uusia asioita

Edellisen toteuttamiseksi on hyvä huomata, että

 • ilmastoystävällisyys
 • laatukustannusten hallinta
 • kustannustehokkuus

ovat yksi ja sama asia tarkasteltuna eri suunnasta ja siksi kehitystyössä kaikki kolme elementtiä pitäisi olla mukana ideointivaiheesta elinkaaren loppuun saakka.

Asian ymmärtämiseksi laajemmin tarvitaan helppoja ja yksinkertaisia esimerkkituotteita, joilla on mahdollsiuus havainnollistaa perusasioita.

Workenter kehittää ja toteuttaa esimerkkituotteita ja tuoteryhmiä vallitsevan yleistekniikan antamien mahdollisuuksien puitteissa. Nyt keskitymme

 • olemassa oleviin taitoihin ja mahdollisuuksiin
 • nykyhetken kuluttajalaitteiden ja ohjelmien hyödyntämiseen
 • omien materiaalivarantojen ja julkisten materiaaliväylien hyödyntämiseen

Isompien ideoiden kohdalla

 • etsimme osaavia yhteistyökumppaneita ja toteutustiimejä
 • luovumme ajoissa hyvistäkin ideoista, jos resurssikattaus on epäsopiva
 • poistamme ideat omista varastoista tekemällä niistä julkisia