Workenter toteuttaa ideaosaamistaan kolmella tavalla

  1. Keksimällä vinkki-ideoita suomalaisille yrityksille

  2. Keksimällä parannuksia asiakkaiden omien tuotteiden kilpailukykyyn

  3. Perustamalla ideaperusteisia vientiyrityksiä

Ideaperusteisessa yritysmallissa keksijä perustaa laatimaansa liiketoimintasuunnitelmaan perustuvan osakeyhtiön, jos näkyvissä on riittävällä todennäköisyydellä rahoitusta, yhteistyökumppaneita ja operatiivinen tehotiimi. Mukaan pääseminen edellyttää osakkuutta ja osakassopimusta. Optio-ohjelmilla lisätään motivaatiotasoa ja eliminoidaan perustajaosakkaan 70+ ikäriski.

 Aloitamme projekteja, joissa on valmiina:

  1. Helposti kaupallistettava ja testattu starttituote

  2. Monipuoliset mahdollisuudet kansainvälistyä

  3. Selkeät IPR-mahdollisuudet

  4. Sopivan kokoiset maailmanmarkkinat

  5. Hallittavissa oleva kilpailutilanne