Ideaperusteinen yritysmalli

Ideaperusteisessa yritysmallissa

  1. yksinkertainen starttituote maailman markkinoille

  2. monipuoliset mahdollisuudet laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaa

  3. selkeästi optimoitu IPR-taktiikka (Intellectual Property Rights)

Liiketoimintamuotona on

  1. ideakohtaiset osakeyhtiöt

  2. avaintahojen osakkuus

  3. optimoitu lisenssiointi kolmansille

Hallintomalli

  1. keksijäyrittäjä pääosakkaana ja hallituksen puheenjohtaja

  2. avaintoimijat osakkaina

  3. mukana oleville suunnattu optio-ohjelma

Laajentuminen nopeatempoista tavalla, jossa pyritään markkinoille erilaisten win-win sopimusten ja lisenssiointien avulla. Ulkoistusta käytetään tilanteen mukaan.