Omassa työ historiassa on useita patentteja ja muita suojauksia. Sekä omissa nimissä että muille tehtynä.

Yleisesti sanotaan, ettei ideoilla ole itseisarvoa. Itse ajattelen hieman toisin. Ideat ja oivallukset ovat kehityksen siemeniä ja siemeniä tarvitaan, jos aiotaan kasvattaa todellisia keksintöjä ja innovaatioita. Ideat ja oivallukset ovat kaiken alku ja perusta. Ideat tarvitsevat myös hyvän ja toimivan toteutusmaaperän. Heikossa maaperässä ideat kuolevat mutta hyväkään maaperä ei pysty kasvattamaan ideoita ilman itäviä siemeniä.

Ideavarastomme ovat syntyneet tavasta kirjata ylös omia oivalluksia ja ajatuksia systemaattisesti jo vuosien ajan. Ideoita syntyy ja kuolee, mutta niitä on aina enemmän kuin itse tarvitsemme. Siksi meille on helppoa luopua ideoista myös halvalla.

Kohderyhmämme idea-asioissa on ensisijassa yritykset ja organisaatiot. Ideakauppa verkosssa on kuitenkin avoin kaikille ostajille. Työ- ja kauppakielemme on ykkösvaiheessa suomi ja vasta myöhemmin teemme tuotekäännöksiä muille kielillä. Tällä haemme tiettyä etulyöntiasemaa  suomalaisille.