Workenterin arkistot ovat vuosikymmenten aikana syntynyt laaja kokonaisuus erilaisia ideoita, havaintoja ja kokemuksia. Kokemukseni kautta syntyy nykyaikaan päivitettyjä ja myös kokonaan uusia ideoita. Ideavarastoa hyödynnän mm

  • Kehittämällä ja testaamalla ideoita omatoimisesti
  • Perustamalla hankeyhtiöitä ideoiden tuotteistamiseen
  • Myymällä tai lahjoittamalla ideoita kolmansille

Hankekuvaukset ja myynnissä olevat ideat esitellään nettikaupan kautta ladattavissa pdf-tiedostoissa salassapitosopimusta vastaan. Käytännössä tiedoston lataaja sitoutuu pitämään salassa lataamansa asiakirjan sisällön ja siitä ilmi tulleet seikat, jotka eivät ole olleet todistettavasti tiedossa ennen pdf-tiedoston latausta. Nettikauppaan pdf-tiedostoja voidaan lisätä myös pyydettäessä.

Verkkojakelun etuna on helppous ja tietojen yksiselitteisyys. Salassapito ja tekstin sisältö kohdistuvat selkeästi toisiinsa. Samoin myyjän ja ostajan identiteetit.