Palvelut

Sparraukset

  1. Vahvuuksien tiedostaminen

  2. Ideaprosessien ymmärtäminen

  3. Tulevaisuuden löytäminen

Konsultointi

  1. Ideat esille

  2. Kasvun solmut auki

  3. Yksilöidyt etätyöt

Yhteistyöhankkeet

  1. Idealähtöiset osakeyhtiöt, vientiin ja matkailuun

  2. Asiantuntijaosakkuus alkavissa yrityksissä

  3. Tehtävät hallitustyöskentelyn idea-asioissa