Starttia vaille valmis

Työkalu, joka on alku uudelle konesukupolvelle maailmanlaajuisella toimialalla. 

  • Kärkituote (starttituote) on alle 50 g painava mekaaninen laite

  • Kasvumahdollisuuksien suhteen on useita vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä.

  • Kolmen sukupolven laitemallit on testattu toimivilla prototyypeillä.

Suomeen saatava osuus maailman markkinoista riippuu alkurahoituksesta, IPR-toteutuksista ja operatiivisen johdon taidoista. Salaisen tiedon mukana pysyminen varmistetaan perustamalla hankkeelle oma osakeyhtiö.

Odottamassa tilaisuutta

Esimerkiksi seuraavia hankkeita on odottamassa sopivaa joukkuetta.

  • Uuden tyyppiset sähköajoneuvot suursarjatuotantoon

  • Energiaomavaraiset tuotantomenetelmät useammalle toimialalle

  • Kustannustehokas tulevaisuuden ruokahuoltojärjestelmä

Kaikissa projekteissa noudatamme samanlaisia toimintaperiaatteita.