TÄHTÄÄ TARKASTI

Tilaa yksilöllinen, julkisen tiedon perusteella laadittava ja omaan kokemukseeni perustuva arvio mistä tahansa suomalaisesta yrityksestä. Näkemyksenä raportoin SWOT-analyysi muodossa.

Palvelu on nopea, tehokas ja edullinen tapa saada ulkopuolista näkemystä suunnitelmien tai päätöksenteon pohjaksi paljastamatta omia liikesalaisuuksia tai suunnitelmia. Lisäksi jokainen toimeksianto on aina luottamuksellinen.

 

 • Ideaosaaminen

 • Konsultointi

 • Laadunhallinta

 • Esimiestaidot

 • Myynti ja markkinointi

 • IT-osaaminen

 • Asiakaspalvelu

 • Matkailun ohjelmapalvelut

 • Muovikokemus

 • Kiinteistöhuolto

 • Projektipersoona