Kyselykonsultoinnissa asiakasyritystä tarkastellaan julkisesti saatavan tiedon kautta ja sen perusteella laaditaan kysymyksiä asiakkaan itsensä pohdittavaksi. Konsultti ei neuvo eikä halua kuulla vastauksia.

Kysy lisää!