Tunnettujen ideoiden osiossa tuon esille joitakin omia ja muita yleisesti tunnettuja ideoita. Ajatuksena on havainnoida ideprosessien erilaisia näkökulmia sekä toiminnan että talouden näkökulmasta.

Liinalukko

Liinalukko on oma idea, joka oli minulle aikoinaan taloudellisesti hyvin kannattava. Sen avulla  säästin (laskentatavasta riippuen)  60-80 % koiraohjelmien kuluista.

Koirat pystyttiin siirtämään ohjelmapaikasta toiseen ajamalla ne yhtenä valjakkona oikoreittien kautta. Kuljetuskalustoa ei tarvittu, koska koirat kuljettivat itsensä ja varusteensa ohjelmasta toiseen. Ilman liinalukkoa menetelmä olisi ollut hankala toteuttaa. Lisäksi autokuljetuksen matkat olisivat olleet huomattavan pitkiä verrattuna koirien kanssa siirtymiseen.

Nykyisin en omissa toimissa tarvitse liinalukon mukaista tuotetta, joten idea on muidenkin  käytettävissä myös kaupallisesti jos pitää idea sen arvoisena.