LAATU

16. syys, 2021

Laatu on monimuotoinen ilmiö, jossa viimekädessä ihmiset luovat vallitsevan laatutason.

Tässä monimutkaisessa kokonaisuudessa asiaa voi kuvata yksinkertaistettuna

  1. laadun ongelmat ovat pelkästään informaation katkoksia. Mitä enemmän toimijoita ja mitä pidempiä toimitusketjuja sitä enemmän on rajapintoja ja riskipisteitä informaatikatkoksille.
  2. Irformaatoketjun pitäisi olla katkeamaton ensimmäisestä raaka-ainetoimittajasta loppuasiakkaan käyttäjäkokemukseen saakka.
  3. laadunhallinta taas on parhaimmillaan silloin, kun sitä ei pysty enää tunnistamaan erilliseksi osaksi organisaatiota, vaan laatutietoisuus ja laaduntuottokyky ovat sulautuneet erottamattomaksi osaksi yrityksen kokonaistoimintaa.