.

19. loka, 2021

Akkujen uudet käyttösovellukset ovat itselle tärkeä kohderyhmä sekä käyttäjänä että ideoitsijana.

“Kahva-akku” on mielestäni kiirfeellinen sovellus, koska sitä koskevat IPR-raot kapenevat vauhdilla. 

Kahva-akulla tarkoitan ratkaisua, jossa akun alapäässä on kitkapyörä ja yläpäässä kitkapyörän hallintalaitteet. Kahva-akku on helposti asennettava ja irroitettava lisälaite, jonka paikka on ohjaustangon ja etupyörän välissä. Vaikka maailma on täynnä aiheeseen liittyvää, en toistaiseksi ole löytänyt tämän mallin kannalta ratkaisevia IPR-esteitä."

Julkaisemisen kautta toivon, että joku taho maailmassa ryhtyisi valmistamaan yllä kuvattua tuotetta, sillä itsellä olisi sellaiselle käyttöä kuluttajana. Jos joku suomalainen toimija pystyisi valmistamaan ylläkuvattua kilpailukykyiseen hintaan se olisi hienointa tässä asiassa.

15. loka, 2021

Akkuakseli on sana, joka tiivistää yhteen monta uutta ja vanhaakin ajatusta tekniikasta.

Perinteisesti tekniikan kehitys kulkee ajoneuvotyyppi tai malli edellä, johon sitten kootaan erilaisia osia, voimanlähteitä, yms. Toisen polven autoalan ammattilaisena aihe on tuttu 30-luvulta tähän päivään saakka, osa isäni kuvista ja kertomuksista ja osa omakohtaisista kokemuksista autoasentajana, teknikkona ja korjaamon työnjohtajana. Nykyaika ja tulevaisuus löytyy taas kattavasti internetistä, jos sitä haluaa etsiä.

Maailma tosiaan muuttuu vauhdilla ja tällä hetkellä tuntuu, että nykyajassa pitäisi löytää myös se toinen puoli kolikosta. Kehitetään itsestään kulkeva “sähkömoottori”, johon voi kytkeä joustavasti erilaisia koreja ja laitteita.  Akkuakselit sarjatuotantona on nopeallakin aikavälillä kokonaisedullinen ja luontoa säästävä ratkaisu monenlaisiin tilanteisiin. 

Henkilöautoksi akkuakselista ei ole, mutta kaupunkien joukkoliikenteessä, lähilogistiikassa ja teollisuusalueilla sille löytyisi montakin käyttötarkoitusta. Myös matkailun piiristä voi löytää isoja mahdollisuuksia akkuakselien hyötykäytölle. Ohjaustekniikka ja sen liittymärajapinnat tulisi olla mukana akkuakselien tekniikassa.

Tekniikan standardisointi yhdistäisi edut ja joustavuuden  moniin tilanteisiin. Kauppakassi  pienimmästä ja rekan puoliperävaunun kokoluokka suurimmasta päästä. Standardit akkuakselille 3-5 kokoluokkaan toisivat isoja mahdollisuuksia monenlaisiin liikkumisen ja liikuttamisen tarpeisiin. 

Akkuakselin joustava käyttö kumipyörillä, kiskoilla ja erilaisten koneiden voiman lähteenä voidaan varmistaa standardoimalla. Myös latausongelma yksinkertaistuu, jos koko akseliston voi helposti vaihtaa täyteen ladattuun akseliin. Historiassa vaihdettiin hevosia, nykyisin voisi vaihtaa modernia vetovoimaa. Helppo vaihdettavuus helpottaa samalla palo- ja pelastustoimen työtä vahinkotilanteissa.

Pyörien nopeussäätöön perustuva, tasapainoskoottereista tuttu ohjaustekniikka tekee ison määrän osia ja tekniikkaa tarpeettomiksi. Osien väheneminen on iso ekoteko ilmaston hyväksi.

IPR-tilannetta en ole tutkinut, mutta monet laitteet ovat olleet jo kauan markkinoilla ja tekniikat alkavat tulla vapaasti hyödynnettäväksi, elleivät jo ole sitä. Lisäksi aina on mahdollista, että tekniikkaan on jäänyt myös IPR-aukkoja, eli toistaiseksi suojaamattomia mahdollisuuksia. Pitää myös muistaa, että IPR-asioista voi aina neuvotella ja sopia tulonjaosta. Aina on löydettävissä optimiratkaisut, jos niitä aidosti etsitään ja halutaan löytää.

Viime kädessä standardisoitu perustuote (akkuakseli) tuo lisää joustavuutta uusien ideoiden ja sovellusten syntymiselle ja sitä kautta akkuakseli on itseään suurempi mahdollisuus.

 

14. loka, 2021

Suomi on pitkä maa, näin sanotaan, mutta todellisuudessa Suomi on yllättävän lyhyt maa maailman mittakaavassa. Sen sijaan Suomi on tietyllä tavalla ainutlaatuinen maa koko maailmassa, koska meillä on peruskallio, jota ei ole kuin kahdessa paikassa koko maailmassa. Maa on pohjoisessa, jossa vuodenaikojen erot pohjoisesta etelään näkyvät voimakkaina. Pohjoisen vuodenajat kulkevat eri aikataulussa kuin etelän vuodenajat. Näinhän se on muillakin pohjoisen pallonpuoliskon valtioilla, mutta jotakin meillä on kuitenkin erikoista. Kulkuyhteydet pohjoisesta etelään ovat hyvät ja vaihtoehtoisia reittejä on paljon. Miten mahtaa olla muualla maailmassa?, Onko toista paikkaa, aluetta tai valtiota, jossa olisi vastaavat mahdollisuudet luoda elämysohjelmia kulkea läpi vuodenajan muutoksen muutamassa päivässä.

Itse näen että mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Alla havaintokartta ja jos tähän yhdistää tieverkon rinnalle junareitit, järvien suomat vesitaso-ohjelmien mahdollisuudet, pitkän rannikkoviivan pohjanlahdella sekä kaikkien näiden erilaiset yhdistelmämahdollisuudet on kysymyksessä niin valtava kokonaisuus, että voiko siitä edes selvitä ilman omaa ministeriötä.

Oikein suunniteltuna ja operoituna ohjelmilla on mahdollisuus työllistää sekä ammattilaisia että paikallisia. Myös tyhjille kiinteistöille saattaisi löytyä uusia mahdollisuuksia. Sähköiset kulkuneuvot antavat uutta näkökulmaa erityisesti paikallistason elämystilanteisiin.

Matkailua jonkin verran kokeneena molemmin puolin pöytää eli palvelujen käyttäjänä mutta myös palvelujen tuottajana en jaksa uskoa, että suomalaisessa ilmapiirissä kaiken kuvatun hyödyntäminen tehokkaasti, kestävästi ja vastuullisesti ilman riitoja, kinaamista, kateutta ja kaikkia hyödyntävästi on aika lailla hankala juttu.

Havaintolinkki google-karttaan

 

11. loka, 2021

Ajatus kelluvista laivavoimaloista ja runkoverkoston kytkentäasemista suojatuissa satama-altaissa  on ajatuksena mielenkiintoinen. Erityisesti jos kytkentäsatamat toimisivat molempiin suuntiin.

  1. Laivavoimaloiden sähkön jakeluun runkoverkkoon
  2. Kelluvien tehtaiden energia-asemina runkoverkosta

Molemmissa tapauksissa kokoluokka voisi vaihdella sopivassa laajuudessa.

Joissakin tapauksissa suljettu lähiverkko olisi mahdollista kausiluontoisissa tuotantotilanteissa.

 

9. loka, 2021

Järkevintä olisi yhdistää nämä kaksi energian tuotantomuotoa yhteen pakettiin. Tekniikka ehkä mahdollistaa jatkossa tuulivoimalat, joiden lavoissa ja rungossa on jollakin pinnoitetekniikalla luodut aurinkokennot. Samassa yksikössä voisi myöhemmin olla myös vedyntuottojärjestelmä.

Kompakti paketti tuottamaan tuuli-, aurinko- ja vetyenergiaa. Ehkä näemme näitä vielä jossain vaiheessa.