11. loka, 2021

Energiasatamat....

Ajatus kelluvista laivavoimaloista ja runkoverkoston kytkentäasemista suojatuissa satama-altaissa  on ajatuksena mielenkiintoinen. Erityisesti jos kytkentäsatamat toimisivat molempiin suuntiin.

  1. Laivavoimaloiden sähkön jakeluun runkoverkkoon
  2. Kelluvien tehtaiden energia-asemina runkoverkosta

Molemmissa tapauksissa kokoluokka voisi vaihdella sopivassa laajuudessa.

Joissakin tapauksissa suljettu lähiverkko olisi mahdollista kausiluontoisissa tuotantotilanteissa.