.

5. loka, 2021

Risteilyalusten tilaukset vähenevät ja jäänmurtajat jäävät satamiin. Samaan aikaan paine uusiutuvan energian tuottamiseen kasvaa ja kiihtyy ympäri maailman. Tässä tilanteessa energialaivat eli voimalaitoksina toimivat laivat voisivat olla Suomen näkökulmasta mielenkiintoinen kehityskohde. Monimuotoinen energian tuottaminen  kiinteistöjen sijasta laivavoimaloissa antaa valtavasti  joustavuutta.

Laivavoimalat, joissa on mukana kelluvat aurinkokennot, lämpöpumpun putkistot, vetytekniikkaa, aaltoenergiaa, merituulitekniikkaa ja atomivoimaa ovat kaikki mahdollista sijoittaa alukseen tilanteen mukaan valikoiden. Kytkentäsatamat lähellä energiaa tarvitsevia alueita tekevät menetelmästä kehityskelpoisen maailmanlaajuisesti.

Olisiko laivavoimalat ja niistä kertyvä tietotaito iso mahdollisuus suomalaisille? Tekemisen kautta syntyy ongelmia, ongelmat poikivat uusia ideoita, ideat ratkaisuja, joista on mahdollista koota maailmanluokan IPR-salkku, jos toimitaan taitavasti. Kannattaisiko Suomessa pohtia tätä aluevaltausta  etunojassa eikä muun maailman muruja poimimalla. Onko tämä bisnesmalli, jossa kehitystyö pystytään rahoittamaan suurelta osin myyntitulojen kautta?

 

29. syys, 2021

Oma visioni on, että siirrettävät voimalat laivoissa, junissa, rekoissa ja perävaunuissa ovat tuoteryhmä, joiden kehittämiseen Suomen kannattaisi keskittyä aikaisempaa enemmän, sillä  meillä on siihen sopivaa osaamista ja hyvät testiolosuhteet. Twitter...

Suomi on pitkä maa, jolla on isot vesistöt, laajat saaristot ja pitkästi merenrantaa. Tosiasioita, joiden vuoksi siirrettävyys tuntuu järkevältä ratkaisulta kehittää energiaomavaraisuutta aikaisempaa joustavammaksi.

Pohjoisen pitkä kesä luo täysin uusia mahdollisuuksia luonnonvarojen ja sähkökäyttöisten kulkuneuvojen ja muiden energialaitteiden kehittämiselle. Siirrettävät aurinkovoimalat akkuineen taakkakärryn kokoisesta pikku voimalasta isoon enerkiantuottolaivaan luo mittavan osaamisverkoston, jopa maailman mittakaavassa. Suomessa on mm laivaosaamista, oma junavaunutehdas ja täällä valmistetaan myös aurinkokennoja, puhumattakaan akkuosaamisesta ja muusta sähkölaitteiden tietotaidosta. Minulla on vankka aavistus, että yllä kuvattu onnistuu, jos siihen tartutaan suomalaisella sisulla ja yhtenä rintamana.

Yllä kuvatun tyyppisessä kehitysprosessissa syntyy todennäköisesti iso määrä kansainvälisesti merkittäviä patentteja.