IPR eli aineettomat oikeudet ovat maailman kehittyessä entistä tärkeämpi asia sekä yritysten että yhteiskunnan näkökulmasta.

Itselle vuoden pituinen “Keksijä ja tuotekehitys kurssi” toi aikoinaan paljon hyödyllistä tietoa tuotantotekniikoista, tuotekehityksestä ja suojausasioista. Hunaja-ansat ja muut riskitekijät on aikaisempaa helpompi tunnistaa. Samoin ideat ja tilanteet, joissa ilman hyvää tiimiä ei kannata lähteä liikkeelle.

Workenter tutkii IPR-näkymät aina laajasti ja etsii kuhunkin tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. Tarkastelussa ovat aputoiminimet, rinnakkaisnimet, patentit, hyödyllisyysmallit, mallisuojat, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja salainen tietotaito. Yrityksen ja hankkeen resurssit, toimiala, yhteistyöverkostot, synergiat, kilpailutilanne ja omat tavoitteet vaikuttavat kaikki siihen mikä milloinkin on tarkoituksenmukaista. Optimaalisuus on aina useiden seikkojen yhteisvaikutusta.

Taktiikkana on optimoida suojaustilanne vallitsevien olosuhteiden mukaan.